לוט #: 80235

קנייה ישירה לאחר המכירה $35.00
קנה עכשיו
1 226
עקוב אחר הפריט?

תיאור

דואר המנדט המאוחר של 1948: הכיסוי הרשום מתל אביב לירושלם התנשא לגובה של 25 מ 'בשיעור התקופה וסומן ב- 14 באפריל 1948 ( יום לפני המועד האחרון לשירות הדואר המלא של המנדט ), קשור בביטול הרישום הסגלגל של גרוטן-ד41 נדיר (מבולבל פעמיים; חורג מפעמיים; תאריך השימוש האחרון שנרשם ) והתקבל ב- JERUSALEM 16 AP 48, בהדפסה חוזרת על ידי ביטול סגלגל Sacher D18 / Proud R27 ( חורג מהתאריכים האחרונים שלהם שנרשמו ) - 4 ימים לפני תחילת המצור ; נפתח בעדינות מאחור. מכתב בגרמנית כלול.