לוט #: 80503

קנייה ישירה לאחר המכירה $70.00
קנה עכשיו
0 271
עקוב אחר הפריט?

תיאור

1998 הודעת מיסוי פרנק ממוקדת תקופת שער 79 - 42x פרנקינג רב - שכבתי : 26 בנובמבר 1998 אנגלית מיום הודעת מיסוי שולח " 5/97" לתל אביב, בבקשה לסירוגין נוסף לנסיון לשלוח מכתב שמשקלו עלה על 20 גר ' (מצוין על-ידי מגש הקופסא): השולח שילם 1.15 ש"ח לחתיכה במקום 2.15 ש"ח והוטל עליו 2 ש"ח (כפל החסר), אותו שילם באמצעות 42x 5 אג 1986 הרצל בא-סב .12 (חיוב נוסף של 10 אג"ח), קשור על ידי שביתות מרובות של הפוך יוצא דופן מתאריך מבטל TEL AVIV-63 בכרטיס תשובה חזרה למפקח הדואר של TEL AVIV. מסמך מלא עם פרנקות מרובות .