לוט #: 134516

המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שישי, 31 יולי 2020 19:01 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
0 94
עקוב אחר הפריט?

תיאור

1950 דואר אוויר ראשון 250pr בדואר: 3-4-1951 כיסוי דואר אוויר רשום מהחיפה לניו יורק ציפה 265pr בשיעור תקופת המשלוח FA-2a (מכתב 80pr + 25pr הרשמה + 4x 40p r R-letter 10g משקל נוסף) באמצעות 250pr ( Ba37) + 15pr 1950 מטבע שלישי (Ba44) קשור בשביתה יחידה של חיפה -25 חותמת דואר בחזית + 2 בגב, עם תווית הרישום של המנדט ותיקיית צנזורה ישראלית "דאש" בחזית; המעבר וההגעה באפריל 7 1951 באפריל; נפתח מאחור. ערך משוער $ 100 +