לוט #: 80544

קנייה ישירה לאחר המכירה $70.00
קנה עכשיו
1 240
עקוב אחר הפריט?

תיאור

"חיל במצרים" דואר צבאי במלחמת העולם הראשונה הבריטי במצרים: 6 V 1915 stampless OAS כיסוי נייח אזרחית מן BACOS (אלכסנדריה) ללונדון, קשרו ידי חותמת הדואר המקומי במועד המוקדם ביותר הידוע של שימוש (רשימות Firebrace לסניף הדואר הזה כמו המשרתים בצבא הבריטי נכון 6 במאי ) ובמחתרת אחורה 16 V 1915 ALEXANDRIA-B; חותמת קדמית 26 במאי 1915 HAMMERSMITH W מכונה מבטלת ומנותבת מחדש מקומית; יפה מאוד.