לוט #: 134531

המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שישי, 31 יולי 2020 19:01 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
0 190
עקוב אחר הפריט?

תיאור

1951 דואר מקומי ממוסה: 9-7-1951 כיסוי מסחרי מחברה בהדרה למחלקת ביטוח של עסקים בתל אביב, פרנק 10 פרנק במקום שער הדואר DO-2 של 15pr , אך השולח השתמש בטעות בתווית ההכנסות של 10pr 1948 ( Ba-REV.3) שלא התקבלה בסניף הדואר - אך בוטלה כנגד תקנות, לפיה החיל פקיד הדואר מחדש את חותמת הדואר בפינה ריקה של השדה בחזית הכריכה, הקיף את הנגיף הלא נכון והחיל מס של 30 ק"ג ( כפול מהתעריף המלא - כאן אין הנחה ויתורית רק על המשלוח החסר, המופנה לעסק); מאופיין באותו יום הגעה TEL AVIV-20; חריץ פתוח בחלקו העליון, חתיכה קטנה חסרה מימין למעלה.