UAR מצרי-סורי חלקיות ברית האיחוד של מדליית הרפובליקה הערבית המאוחדת
לוט #: 70563

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שני, 08 אפריל 2019 19:15 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
מצרים / סוריה: צו איחוד חצי- שנתי של הרפובליקה הערבית המאוחדת , 1958-1961: הפוך הוא מכונה "יום השנה להקמתה של הרפובליקה הערבית המאוחדת 13 ראג'ב 1377 - 1 בפברואר 1958" כמו במדליות אלו, אך בחזית חסר עיצוב המתאר תמונה של מפת העולם הערבי המקיף את מצרים וסוריה; בלתי שגרתי.