Doar Ivri 1000 ml מלא עם כרטיסיות מרוכז היטב 11:11 חותמת ניקוב; MNH & OG
לוט #: 70602

Auction
מחיר התחלתי $999.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
ישראל 1948 דבור עברי ערכים גבוהים קלאסי: 1000 מ ' חותמת מלאה עם כרטיסיות עם 11:11 ניקוב (Ba 9) & מעולה מרכוז; MNH & OG , שמירה על עיקול של חותמת מנטה טרי; נייר מוצק ללא שום אינדיקציות של קפלים לאורך הבשלים; סימני גוון בהירים על חזית ומאחור, טביעות אצבעות קלות על מסטיק. חתול. ערך 4150 $.