קק"ל 1978 חותם בולים של נערות ילדים: חסרים חסרים, צבע וטעויות דפוס
לוט #: 70631

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1978, חוברת שגיאות מרהיבה (4x2): במקום חותמת עברית של עץ נטיעת ילדים חלופי עם חותמת דו לשונית על כל שורה, כאן א) שתיים מהן ואחריהן עיצובים לסירוגין לאחר, ב) נקבים חסרים: באמצע אופקית + ניקוב אנכי 1 משמאל, ג) טביעת צבע על כל הבולים, יצירת צל השפעה על הטקסטים וכמה התקני תמונה. לא מסומם, נענע / לא בשימוש. לא מתועד ברוכלין ; מבוסס על A412-413.