6/1918 WWI פלשתינה צבא צבאי בריטי APO SZ 36 חותמת דואר ביריחו על גזרה
לוט #: 70678

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה בפלסטין: חתך 18 שביתת JU 18 של מדד חותמת הדואר היחיד מסוג APO SZ 36 (JERICHO) ספרה "6" נראה לעין, כאן בצורת מוזר כמו גאה .