7/1918 WWI פלשתינה צבא צבאי בריטי APO SZ 19 חותמת דואר לא רשומה על ניתוק
לוט #: 70679

Auction
מחיר התחלתי $149.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי ב- WWI: חתוך 24 JY 1918 שביתה של FPO SZ 19 (פלשתינה?) חותמת דואר יחידה אחת : תבנית לא רשומה ב- Proud & Firebrace, ואף לא רשומה כמובילה 5 ו- Z בבסיס ; הקצאה מקומית לא מתועדת בגאה, אולי EEF לפני BAALBEK (7 נובמבר).