10/1915 WWI כנה הבריטי הצלב האדום / צו סנט ג'ון דואר אל בריטניה דרך הדואר המצרי
לוט #: 70688

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 3 X 1915 הצלב האדום הבריטי / צו סנט ג'ון נייח לכסות מ אלכסנדריה עד לונדון, שנשלח על ידי האזרחי המצרי לכתוב לא צבאי ההודעה, כל כך כנה 5 מ 'לכל אות הדולר & קשורה על ידי 2 שביתות של חותמת דואר מקומית ALEXANDRIA-C ; לכסות את המטמון האדום "הרשמי" של BRC / OSJ & היה זכאי לדואר חינם באמצעות הצבא הבריטי לכתוב כמו של יוני. נפתח מימין.