2/1916 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה שנשלח באמצעות הדואר המצרי, עם המטמון בבית החולים
לוט #: 70695

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" בדואר הצבאי הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 27 II 1916 כיסוי סטאמפלס (OAS) נייחים מבית החולים הממשלתי אלכסנדריה לקרוידון, שנשלח על ידי אזרחית מצרית ונקשר על ידי אלכסנדריה-J חותמת סוג A4; כיסוי מסומן "על פעיל Servce" על ידי סימון חותמת הדרכה & קשורה על ידי מטמון חתום בית החולים FB-NHC2. סדק פתוח למעלה.