1/1916 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה שנשלח באמצעות הדואר המצרי, עם חותמת בשימוש מוקדם
לוט #: 70696

Auction
מחיר התחלתי $39.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" בדואר הצבאי של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 17 1916 1935 שירות דואר מודפס מאקסנדריה לבולטון קשור עם חותמת הדואר של אלכסנדריה- K ביום השביעי של השימוש.