10/1915 WWI כנה הבריטי הצלב האדום / צו סנט ג'ון דואר אל בריטניה דרך הדואר המצרי
לוט #: 70697

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר מצרי של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 16 X 1915 הצלב האדום הבריטי / מסדר סנט ג'ון נייח לכסות מאקסנדריה ללונדון, שנשלח על ידי אזרחית מצרית לכתוב לא צבאי, כל כך 5m פרנק 5 במחיר מכתבים & קשורה על ידי 2 שביתות של אלכסנדריה- K סוג חותמת A4; לכסות את המטמון האדום "הרשמי" של BRC / OSJ & היה זכאי לדואר חינם באמצעות הצבא הבריטי הודעה של יוני. נפתח מימין.