2/1916 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה דרך הדואר המצרי, עם המטמון בבית החולים
לוט #: 70704

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 29 II 1916 גלויה של OAS גלויה של Memnon Colosses מבית החולים נצריה CAIRO אל לונדון, קשורה על ידי חותמת דואר B & C & 2 שביתות של "בית הספר הצבאי של בית הספר הצבאי" נצריה " (FB-NHC6).