2/1916 WWI unranked האוסטרלי דואר צבאי בחו"ל באמצעות הדואר המצרי; חותמת הדואר האחרונה מתאריך + cachet
לוט #: 70706

Auction
מחיר התחלתי $79.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא האוסטרלי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 1 II 1916 כובע נייחים אזרחית חסרת תקדים של בית החולים הצבאי המדעי CAIRO ל- SYDNEY אוסטרליה , קשור על ידי חותמת דואר של CAIRO-D בתאריך האחרון של השימוש ; כריכה קשורה על ידי מטמון בבית החולים (בדומה FB-NHC9, לא רשום ) & אישור המטמון של הקצין; לחתוך פתוח בראש, חתיכה קטנה חסר.