9/1915 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה דרך הדואר המצרי; חותמת הדואר המתוארכת המוקדמת ביותר + קובץ המטמון של בית החולים
לוט #: 70708

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: חזית 1 XI 1915 stampless OAS YMCA / MEF לכסות נייח (FB YMC22) מבית החולים הצבאי במצודה, CAIRO כדי AYSHIRE, קשור על ידי חותמת CAIRO-G על המועד המוקדם ביותר לשימוש + "קולונל c / o MHCC" Cachet (FB-NHC43) עם חתימה פקסימיליה; קיפול אנכי במרכז.