11/1915 WWI נפרש דואר צבאי בריטי לאירלנד דרך הדואר המצרי, עם חותמת הדואר המוקדמת ביותר & המטמון
לוט #: 70709

Auction
מחיר התחלתי $79.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" הדואר האלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 20 XI 1915 סטאמפלס של OAS גלויה של מצודת קהיר מבית החולים הצבאי של נצריה "קאירו" ל"סיגלו " אירלנד , קשורה ב"מחנה NMH" (FB-NHC45) ובדואר חותמת CAIRO-G על המוקדם תאריך שימוש ידוע . תקופה יוצאת דופן דואר הבריטי לא מופנית בריטניה.