4/1917 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה דרך הדואר המצרי; חותמת דואר מאוחרת, ניתוב חריג
לוט #: 70711

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 21 AP 1917 "מעטפת כבוד" מ- CAIRO ל- STROUD קשורה על ידי CAIRO-I חותמת דואר בשימוש מאוחר בבריטניה ; בצומת הבא APO SZ 10 (קהיר) המעבר ; סדק פתוח למעלה, קרע בחזית מלפנים. ניתוב מקומי יוצא דופן מעמדה אזרחית לצבא, כמו רוב תקופת הדואר הצבאי לחו"ל שקיבל משרד הדואר האזרחי, לא סומן על ידי סניף דואר צבאי בריטי לאחר שיגור בחו"ל (אם כי בדרך כלל אלה מסומנים בקהיר).