12/1914 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה דרך הדואר המצרי; חותמת דואר מוקדמת
לוט #: 70717

Auction
מחיר התחלתי $74.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
מוקדם "חיל במצרה" דואר צבאי במלחמת העולם הראשונה הבריטי במצרים: (?) 5 XII 1914 stampless כיסוי נייח אזרחי OAS מן איסמעיליה כדי ALLOSTOCK קשר ידי חותמת דואר כחולה אזרחית מקומית ביום ה -3 של שימוש - משרד הדואר הזה עבד עם הצבא הבריטי מ 3 DEC; שרידים של החבילה "דואר" חותמת הדואר נייח על הגב; קצה התחתון של דש חסר.