1/1916 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה דרך הדואר המצרי לכתוב; חותמת הדואר המתוארכת המוקדמת ביותר + קובץ שמור
לוט #: 70719

Auction
מחיר התחלתי $79.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 21 אני 1916 stampless OAS אזרחית לכסות נייח מן החילוץ LUXOR לחנות לסטורפורט קשור על ידי " LUXOR " תאריך גשר האזרחית חותמת על תאריך המוקדם ביותר הידוע של שימוש מסוג זה, שאושר על ידי קצין עבור דואר חינם & מסומן על ידי LUXOR מחסן דיפו מחסן (FB-NHC32); backstamped למחרת היום CAIRO-ASSIUT TPO דואר המעבר; לחתוך פתוח בצד ימין, כמה דמעות בקצה העליון & ימין.