3/1916 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה דרך הדואר המצרי עם חותמת הדואר המוקדם ביותר
לוט #: 70721

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 30 מרס 1916 "המעטפה" של סטמפלס מ- SAN STEFANO ל- SHEFFIELD קשורה על ידי חותמת דואר מקומית על תאריך השימוש המוקדם ביותר מסוג זה; לכל כתב יד מאחור, הגיע 19 אפריל 1916; פתח בערך ב העליון, שמאל דש השמאלי חסר.