2/1916 WWI unranked הבריטי דואר צבאי בבריטניה דרך הדואר המצרי עם חותמת הדואר המוקדם ביותר
לוט #: 70722

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"חיל במצרים" דואר צבאי במלחמת העולם הראשונה הבריטי במצרים: 15 II 1916 stampless "כבוד" מעטפה מן סואץ פרסטון קשרו ידי חותמת הדואר האזרחית המקומית במועד המוקדם ביותר הידוע של שימוש מסוג זה; קרועה פתוחה מאחור, שלמה.