2/1919 WWI מצרים stampless הבריטי דואר צבאי מ BAPO K (KANTARA) לאנגליה
לוט #: 70723

Auction
מחיר התחלתי $39.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 25 FE 1919 סטמפלס אזרחית (OAS) כיסוי נייח אזרחית מ BAPO K (KANTARA) לאנגליה (כתובת לחתוך) קשורה על ידי BAPO K חותמת-D1; כתב יד ". 25/2/19" על כנף אחורית; נפתח בעדינות מאחור.