12/1917 WWI מצרים צבא צבאי בריטי עם חותמת דואר לא רשומה של BAPO Z פירסמה את BISE
לוט #: 70729

Auction
מחיר התחלתי $119.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
בריטים במלחמת העולם הראשון בדואר צבאי במצרים: 1 DE 1917 stampless מעטפת כבוד ירוק (? סוג 1161 () / 500) מ BAPO Z (אלכסנדריה) לליברפול, קשור ידי שלד מלא שביתה 2-קו תאריך החותם גא-D7, כאן מאוית " BISE "במקום" בסיס " - זה שנצפה על ידי Firebrace ב 22 DEC 17 , כאן הרבה יותר מוקדם & מתועד ; נפתח בעדינות מאחור, חתיכה קטנה חסרה בקצה האחורי.