5/1917 WWI מצרים דואר צבאי בריטי של פליט מנהל כספים לאלכסנדריה; יחידת המטמון האחרונה המתוארכת
לוט #: 70730

Auction
מחיר התחלתי $79.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 13 NO 1917 חותמת מקומית של OHMS רשום על ידי Fleet Paymaster ALEXANDRIA לבנק אנגלו פלשתינה המקומי, קשור על ידי חותמת חותמת BAPO Z (ALEXANDRIA) על חזית ומאחור + צי המשלוח של הצי 3 לא מסומן בכחול (FB- SSE32) 4 חודשים לאחר תאריך השימוש האחרון הידוע של Firebrace; חזרה באותו היום: אלכסנדריה קבלה ואספקה; גודל גדול לכסות לחתוך & נפתח לתצוגה.