1/1918 WWI מצרים הצבא הבריטי 2d רשום מעטפה מ BASE APO Z אל לונדון
לוט #: 70731

Auction
מחיר התחלתי $39.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר צבאי של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 29 י"א 1918 מודפס מראש מעטפה רשומה מהבסיס APO Z (אלכסנדריה) אל לונדון, חתומה על ידי קצין הצנזורה ומוחתמת פעמיים על ידי הצנזור; סדק פתוח מימין.