2/1916 WWI מצרים דואר צבאי בריטי עם השימוש המוקדם ביותר הידוע APO SZ 4 חותמת דואר
לוט #: 70734

Auction
מחיר התחלתי $249.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 11 פב 1916 כובע סטאמפלס אזרחי נייח מ- OO SZ 4 (אולי ISMAILIA) לבוסטון (בריטניה), קשור לשביתה של חותמת דואר גאה- D4 שנה לפני מועד השימוש המוקדם ביותר שלו , במהלך התקופה ללא תיעוד על ידי גאה & Firebrace (לכל גאה, פעילויות Ismalia החלה 15 פבואר, לכל Firebrace ב 23 ); לא קצין-מאושר אך עבר צנזור (# 3008 - המפורטים דניאל עבור SZ4 בתקופה זו); נפתח בערך בגב, להשלים + 3 חורים קטנים בחזית. חתיכת גילוי .