10/1917 WWI מצרים דואר צבאי בריטי מ APO SZ 7 (אל עריש) אל לונדון
לוט #: 70738

Auction
מחיר התחלתי $39.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 2 OC 1917 "המעטפה" של סטאמפלס מ- APO SZ 7 (אל עריש) אל לונדון קשורה על ידי חותמת דואר APRO-D2; חסר backflap.