2/1920 WWI מצרים דואר צבאי בריטי עם APO SZ 10 חותמת דואר אחרונה תאריך אחרון השימוש
לוט #: 70743

Auction
מחיר התחלתי $74.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר צבאי של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 20 בפברואר 1920 מודפס מראש 2kg KGV רשום המעטפה של APO SZ 10 (CAIRO, גאה D8 - 5 חודשים לאחר תאריך השימוש האחרון שלו ידוע ) כדי DEREHAM קשורה על ידי 2 שביתות של הדואר הדואר במשרד הדואר (1x K אינדקס & 1x H על תווית רישום גדולה, כפי שקרה במשרדי דואר עסוקים כאשר הכיסוי לבטל & חותמת תאריך על התווית הוחלו בזמנים שונים ) & 28 FE 1920 REG לונדון הגעה; נפתח מימין.