2/1916 WWI מצרים דואר צבאי בריטי ללא הודעה מוקדמת APO SZ 15 חותמת דואר לפני APO
לוט #: 70744

Auction
מחיר התחלתי $399.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
MEF הבריטי דואר צבאי במלחמת העולם הראשונה במצרים: הפסקת 16 F 1916 שביתה מלאה של APO SZ 15 (אזור קנייני?) חותמת דואר לא רשומה - 6 שבועות לפני הקמתה של דואר נייח זה + תבנית יוצאת דופן עם רווח בין "ARM" ו- "YPOST" ב- אגדה . חתיכת גילוי .