2/1917 WWI מצרים הצבא הבריטי דואר בריטניה עם האחרונה APO SZ 22 חותמת דואר
לוט #: 70746

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 19 FE 1917 כיסוי סטאמפלס אזרחי נייח ( לא מסומן "OAS") מ APO SZ 22 (קווי GHQ של תקשורת נמל פורט סעיד) כדי HUDDERSFIELD קשורה על ידי גאה D1 המדינה 1 בתאריך השימוש האחרון ידוע ; מסומן על ידי צנזורה בסיס EEF & חותמת הקדמי 5 MAR הגעה עם ביטול מכונה; מקומי מנותב מחדש; נפתח בערך בקצה העליון, השמאלי של backflap חסר.