4/1919 WWI מצרים דואר צבאי בריטי עם APO SZ 26 חותמת דואר ביום 1 של שימוש
לוט #: 70748

Auction
מחיר התחלתי $79.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר צבאי של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 5 AP 1919 סטמפלס אזרחית נייחת לכסות את APO SZ 26 (מצרים - מיקום לא ידוע) כדי COLCHESTER, קשורה על ידי שביתה מלאה של גאה D3 ביום הראשון של השימוש ; נפתח בעדינות מאחור. חותמת דואר נדירה בשימוש רק חודש אחד .