10/1917 WWI מצרים דואר צבאי בריטי מ- FPO D.75 אל עריש לאנגליה
לוט #: 70753

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 8 OC 1917 סטמפלס שדה שירות גלויה (9/16 גליון של C. & Co.) מ- FPO D.75 ( דיביזיה 75 באלעריש ביום האחרון של המשימה של היחידה במקום לפני GAZA ) PENMAENMAWR, קשורה על ידי שביתה מלאה של חותמת D-2 טבעת כפולה גאה. קיפול אנכי.