5/1917 WWI הצבא הבריטי 2d רשום המעטפה מ FPO F2 באמצעות הדואר המצרי
לוט #: 70755

Auction
מחיר התחלתי $39.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר אלקטרוני של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 29 שלי 1917 מודפס מראש 2d רשום המעטפה מ הצבאי Fap F2 F2 (דלתא & כוח מערב, ABBASIA) כדי הבנק ב אלכסנדריה, קשורה על ידי 2 שביתות של חותמת דואר FPO-D2; (BAXO Z (ALEXANDRIA) טרנזיט & באותו יום ALEXANDRIA RE recept ו- DLY. סדק פתוח ימינה.