2/1916 WWI מצרים כרתה & רשום דואר צבאי בריטי מ FPO W1 אל אלכסנדריה
לוט #: 70757

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
MEF בריטיש במלחמת העולם הראשונה במצרים: 16 פ.י. 1916 רשום (OAS) לכסות נייחת אזרחית של FPO W1 (חטיבת חי"ר של כוח הגבול המערבי, מרסה מטרו) על בנק אנגלו פלשתינה אלכסנדריה, כנה 2d לכל דמי הרשמה & קשורה על ידי 2 מכה מלאה של חותמת דואר נדירה של גאה-D1 ; מאושר על ידי קצין; backstamped למחרת באפו Z טרנזיט & אלכסנדריה קבלה ומסירה; קרועה פתוחה למעלה, סדק פתוח ימינה, דמעה בחזית; להשלים.