ממשלת המנדט של פלשתינה לא רשום תמלוגים משפטיים על הדואר 1941
לוט #: 70830

Auction
מחיר התחלתי $24.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
סימני דואר של המנדט: 21 ס"ס 1941 סטמפלס OHMS לכסות מן המועצה ללימודים משפטיים ירושלים לאזרח תל אביב, קשורה על ידי זאכר לא רשום אדום מעיין מועצת הלימוד המשפטי | תיבת דו-שיח של כתב-העת של JERUSALEM (חזית / גב) & של חותמת דואר מקומית; הגעת היום באותו יום; נפתח בערך בראש + קפל אנכי, להשלים.