ממשלת המנדט הבריטי המוקדם ביותר הקיצוב הקבינט במשרד הדואר בדואר 1943
לוט #: 70835

Auction
מחיר התחלתי $24.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
סימני דואר: 15 אפריל 1943 סטמפלס מקומי מירושלים טופס (resealed) מ דלק שמן קיצוב המשרד לעסקים מקומיים, חתום על ידי OHMS Gen.5 תווית & קשורה על ידי אישר את הממשלה המצורפת של פלשתין | דלק פחם משרד הקצבה מטמון ירושלים (Sach-40a - יותר מ -3 שנים לפני תאריך השימוש המוקדם ביותר שלו ) בחזית / גב + שביתה של חותמת דואר מקומית; 1 או 2 חורים תיוק.