3/1925 דואר מערבי לדואר מצרף מירושלים לירושלים דרך חיפה
לוט #: 70843

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר מערבי: 28 אפר 1925 "אוברלנד מייל חיפה" מכסוי של מוסל לירושלים, שנדפס בערבית, עברית ואנגלית, כיתב 6 אנה לכל תקופה (3 אות + 3A משקל נוסף) באמצעות זוג אנכי 3 & קשורה על ידי שביתה של חותמת דואר מקומית ; 2 מ.י. 25 חיפה & למחרת הגעה ירושלים (Sach-F3 Krag לבטל); חתך בפינה השמאלית, בפינה הימנית התחתונה חסרה. מועבר על ידי נתיב מקורי בגדד - רמאדי - רותי - דמשק - ביירות, ולאחר מכן רכבת לחיפה והעברה לירושלים. דואר יבשתי לארץ ישראל הוא מצומצם.