11/1944 מלחמת העולם השנייה / שבויי מלחמה יהודים משואה לגרמניה דרך מצרים
לוט #: 70888

Auction
מחיר התחלתי $79.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
מלחמת העולם השנייה / mail שבויים מתקופת השואה: 1944/11/24 stampless "Kriegsgefangenpost" גלויה באנגלית מן החייל היהודי-פלסטיני על "המחנה הראשי IV-D" (סטלג IV-D) [בטורגאו] לחיפה, קשרו ידי handstamp הצנזור מגן בצורת במחנה (Geprüft 28 Stammlager IV-D) & מוטבע פעמיים הטבעת חותמת תאריך; עבר סגן מפקד הצנזורה [ מצרים ]; הודעה מיום 15 בנובמבר 1944 (עיכוב מוזר בשליחה); קיפול אנכי. המחנה היה מורכב משני בניינים בעיר בלבד, ושימש בעבר כמפעל דפוס, שהוקם במאי 1941, שוחרר באפריל 1945 ודיור ג. 800 שבויים.