13-5-1949 דואר מודפס ירושלמי בדואר עם 3 צבעוני עם חלק מהדוברי עברי
לוט #: 71036

Auction
מחיר התחלתי $14.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דורי עברי פו, תעריפים ונתיבים: 13-5-1949 מקומי ירושלים רשום חומר מודפס כיסוי מסחרי פרנק 30P ברישום תקופה דו-תקופתית (5 פריטי חומר מודפס + רישום 25 פרפר) באמצעות 3 צבעים Doar Ivri franking: בלוק של 4x 3m + ( 3), 3 מ 'ו -10 מ' רווקים (Ba1-3) נקשרו על ידי 2 שביתות מלא של הפועל הפועל הציוני סיסמת ביטול + 2 על הגב; חזרה באותו יום ירושלים - 3 הגעה; unsealed לפי תקנות, בסדר גמור.