1949 6x זמן כבד משקל להביע דואר רשום עם Doar עברי ופתח תקווה פרנקים
לוט #: 71038

Auction
מחיר התחלתי $119.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
דואר עברי קציני מבחן, שיעורי ומסלולים: 1949/12/12 אקספרס גדול רשומים כיסוי מסחרי מחיפה לתל אביב franked 140pr בשיעור תקופה דואר DO-2 (15pr מכתב + 40pr אקספרס + 25pr רישום + 60pr עבור 6x 10g משקל נוסף) מיקס באמצעות של 50pr זוג אנכי לשוניות (Ba6) + 40pr 1949 בפ"ת (Ba17) קשרו ידי 2 מכה חיפה-6 חותמת + 2 על הגב, עם תווית הרישום המנדט זאכר-RM (?); חזרה למחרת תל אביב הגעה (חותמת דואר עם תאריך לטינית ). נפתח מאחור, קפל אנכי; שיעור נמוך; ערך מוסף $ 225 +