6/1950 airemeded לכבוד לכסות את ארה"ב באמצעות חצי לשוניות 80 UPU חותמת
לוט #: 71097

Auction
מחיר התחלתי $9.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1950 UPU / שיעורי & מסלולים: 2-6-1950 לכסות את ההנצחה airereded מירושלים לעיר ניו יורק היה 80pr בשיעור FA-2a תקופה באמצעות חצי לשוניות 80pr (Ba28) קשורה על ידי שביתה אחת מלאה של הדואר הדואר המקומי ראש הדואר; בעדינות נפתח מאחור, בסדר גמור. ערך משוער $ 55 +