לוט #: 134642

המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שישי, 31 יולי 2020 19:01 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
0 195
עקוב אחר הפריט?

תיאור

1996 DO-77 תקופת שיעור franked הודעה המיסוי: 8 DEC 1996 עברית מיום "8/94" הודעת מיסוי הנמען במקורן על הדואר, המבקשת Franking נוסף של 2.10 ש"ח (פעמיים החוסר, גם עבור עודף משקל או שאינם סטנדרטיים אלקטרוני בגודל) ממנו עבור הדואר שנשלח (כיוון שכתובתו של השולח אולי לא הייתה ברורה): הנמען שילם באמצעות תווית ממוחשבת Massad Ba-M.5 משנת 1996, בכרטיס תשובה חזרה למנהל הדואר בחיפה. תווית נדירה לפני שנת 2000 .