5/1950 airmail לארה"ב עם תערובת של מלוא הכרטיסים העצמאות, UPU & בולים מטבעות השני
לוט #: 71119

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1950 העצמאות / פו, שיעורי & מסלולים: 4-5-1950 " Mataf " נייח אימייל לכסות מ HOLON ל CHICAGO פרנק היה 80pr ב FA-2a מכתב מכתב הדולר לארה"ב באמצעות שילוב של פרנקס מלא עם פרנק : 20pr (Ba29) + 40pr 1950 UPU (Ba27) בלוק אבן + 2x 5pr & 10pr 1949 מטבע שני (Ba22 / 23) קשור 4 מכה מלאה של חותמת הדואר חולון; סדק פתוח למעלה, יפה מאוד; כיסוי אטרקטיבי עם 3 סדרות שונות franking - כל לשוניות ; ערך מוסף $ 240 +