6/1950 אימייל לקנדה באמצעות בלוק חצי לשוניות של בולים 4x 20pr יום העצמאות
לוט #: 71124

Auction
מחיר התחלתי $74.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1950 עצמאות: 12-6-1950 תקופת הצנע הישראלית "לאקול" תקופה נייחת איירית נייחת מכיוונים של תל אביב למונטריאל פרנק 80 פרנק ב-2-ב 'תקופת דואר דמי דואר באמצעות בלוק חצי לשונית של 4x 20pr כ 30 פרנקים נקשר על ידי שביתה אחת של תל אביב- 40 חותמת דואר; חתך פתוח בצד ימין, כמה קמטים בקצה העליון; אטרקטיבי מרובה כיסוי מכוסה , ערך משוער $ 360 +