8/1950 airmail לגרמניה באמצעות כרטיס מלא 40pr יום העצמאות יחיד חותמת
לוט #: 71128

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1950 עצמאות / תעריפים ומסלולים: 2-8-1950 כיסוי אימייל מחיפה לפרנקפורט, כנה 40pr במחיר דמי דואר FA-2a לאירופה תוך שימוש בשכבה מלאה של 40pr (Ba30) הקשורה לשביתה בודדת של חותמת הדואר בחיפה; סדק פתוח למעלה, להשלים. ערך משוער של $ 200 +