4/1953 5-coloured בדוא"ל אימייל לארה"ב באמצעות 5x 3rd / 4 מטבעות tete-beche חותמת זוגות
לוט #: 71150

Auction
מחיר התחלתי $119.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1950-52 דואר דואר: 5-4-1953 מדהימה 5 צבע מכובס אימייל המשפחה התכתבות לכסות מחיפה לניו יורק, פרנק 220f ב- FA-3a מכתב מכתב לארה"ב, באמצעות 5x tete-beche זוגות של 5pr + 10pr + 15pr + 20pr + 30pr & 2x 30pr רווקים, 1with על גבי משטח (Ba42a / 43a / 44a / 45a / 60a / 60), קשורה על ידי 6 שביתות של חותמת דואר חיפה 13; הצנזורה הישראלית "איין" על הגב; העליון 30pr אחד יש דבק על הפנים (לא דמעה). סדק פתוח בתחתית; שילוב נדיר franking על דואר מסחרי אמיתי , מאוד בסדר, ערך משוער $ 300 +