2x 1960 דואר אוויר מתוניסיה לישראל מראש לפני 1961 ניתוק יחסי הדואר
לוט #: 71156

Auction
מחיר התחלתי $29.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
פיטורים תוניסאים טרום 1961 יחסי דואר עם ישראל: זוג (2) של מפרספקס מכסה לתל האביב, 1) 13-5-1960 מן ספקס, 80m franked & קשר ידי 3 שביתות של חותמת דואר מקומי; 2) 1-6-1960 מ SOUSSE על איירמייל לאומי נייח, כנה 60m קשורה חותמת הדואר הלאומי. משנת 1948 תוניסיה וישראל לא היו יחסים דיפלומטיים, אך שמרו על יחסי דואר ; ב -18 באוגוסט 1961 תוניסיה ביטלה את קשרי הדואר (עד שנת 1998) לאחר הכניסה לאיחוד הדואר הערבי. דואר דלילה .