12/1948 underfranked ארה"ב מסים אוויר באמצעות מסים נדירים 50Pr 1 דמי דואר פרנק
לוט #: 71157

Auction
מחיר התחלתי $119.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
מס 'דואר נכנס של ארה"ב: DEC 6 1948 גלויה גלויה של מלון סנט מוריץ מניו יורק לתל אביב מתחת לאפס ב -15 ג' והיטלה 60 ש''ח בישראל (בדרך כלל ללא כל סימני מס), ששולמה באמצעות 10PPPD3 ו -50 פרנקים נדירות של 5PPD5 על ידי שביתה אחת מלאה של 21-12-1948 חותמת דואר. ערך משוער $ 450 +.